Ledelse og bibliotekarer

Bibliotekschef

Ricki ElsgaardE-mail: rel2@furesoe.dk
Direkte tlf.:7216 5689

Børnebibliotekarer

Ane A. Grande
Helle Brødsgaard
Helle Egeborg
Helene Pedersen
Katrine Rolskov
Peter Bryld

Voksenbibliotekarer

Ann-Lisbeth Holm
Helle Winther
Henrik Villumsen
Kirstine Hagen Thomasen
Morten Flacheberg Andersen
Pernille Poulsen

Grafiker

Anne Lundsfryd